UL-1

Lafeta UL-1

Lafeta UL-1 s UK 59 v aktivovaném řopíku. Muzeum Kladruby u Stříbra.

O lafetě vz. 37 "Brněnské" a vz. 38 "Strakonické" toho bylo již napsáno hodně, ale o lafetě UL-1 dosud nebylo napsáno téměř nic. Tato lafeta je v souvislosti s výbavou čs. opevnění stále opomíjena, přestože i ona byla jedním z prvků stálého vybavení objektů LO vz. 37 na západní a jižní hranici, i když popravdě řečeno ne prvkem původním. Údaje zde uvedené jsou čerpány z několika málo publikací, které se o UL-1 zmiňují a z vlastních zkušeností s touto lafetou. Máte - li proto někdo podrobnější informace k lafetě, prosíme pošlete nám je.

Lafeta UL-1 namontovaná ve střílně objektu v úseku C-14 Měcholupy nedaleko Žatce

V 50. letech, kdy se prováděla obnova a úpravy objektů TO na jižní Moravě a hlavně LO na jižní a západní hranici, se ve střílnách objektů LO vz. 37 objevuje nový typ lafety pro nové kulomety. Lafeta nese označení UL-1 a podle značky okřídleného šípu byla nejspíše vyráběna v Plzeňské škodovce. Tato značka je umístěna na některých dílech spolu s nápisem FOTK. Jednotlivé díly lafety jsou pospojovány šrouby nebo svařováním a povrch byl opracován soustružením a frézováním. Povrch je opatřen červeno - hnědou základovou barvou a tmavě zeleným nátěrem. Kompletní lafeta i s příslušenstvím se skládá z čelní desky, kolébky s vyvažovačem, náměrové stupnice, panoramatické desky s ukazatelem, plátěného pytlíku na vysřílený nábojový pás a bedničky s příslušenstvím.

Čelní deska

Čelní deska je odlitek s ofrézovaným povrchem. Na vnitřní straně je nahoře uvedeno výrobní číslo (v tomto případě 22-62-075) a pod ním je provedena drážka s otvory pro přišroubování držáku náměrové stupnice. Na vnější straně jsou tyto otvory (otvory provedeny skrz desku) zakryty přišroubovanou deskou ve které je otvor pro hlaveň kulometu. Pro spojení s rámem střílny slouží dvě oka pro čepy. Čepy se v těchto okách zajišťují kolíčky, které prochází drážkou po obvodu čepu. Po stranách výstřelného otvoru jsou otvory pro umístění náměrových čepů z vidlice kolébky. Kolébku náměru tvoří dvě na jedné straně uzavřené trubky, pohybující se v sobě, ve kterých je stlačena pružina. Tato pružina vyvažuje váhu zbraně narozdíl od Strakonické lafety (vyvažování pomocí protizávaží) nebo lafety Brněnské (vyvažování je řešeno nucenýn náměrem). V přední části první trubky (vnitřní) je na čepu uloženo ložisko, které se opírá o čelní desku pod výstřelným otvorem. Při pohybu vyvažovače toto ložisko po desce pojíždí. Přibližně v 1/3 délky vyvažovače je na přední části druhé (vnější) trubky přivařena vidlice s čepy pro uchcení v čelní desce a sloužící jako osa pro náměrný pohyb. V dosednutí vidlice na druhou (vnější) Starší (vlevo) a novější provedení pytlíku na vystřílený kulometný pás. trubku se nachází zajišťovací šroub s kolíčkem, který se pohybuje ve výřezu v první (vnitřní) trubce. Tento šroub s kolíčkem vymezuje pohyb první (vnitřní) trubky a zabraňuje jejich rozpojení. Na zadní části druhé (vnější) trubky je přivařena destička, ke které je přišroubován rám držáku kulometu (v tomto případě kulometu L/T vz. 59) s vodícími lištami (tyto lišty jsou i na vnitřní straně vidlice) a jakýmsi kolíkem sloužícím nejspíše k zajištění zbraně a zabránění jejímu pohybu při střelbě. K pravé straně vyvažovače je pomocí čepu připojen ukazatel, který se vertikálně pohybuje v trubičce přivařené k horní části držáku odměrového segmentu se stupnicí. Na levé straně je očky prostrčena a šroubem dotažena nosná tyč s plátěným pytlíkem.

Stupnice Stupnice má u tohoto exempláře rozsah od +340 do -340 dílců (+/-20,5° ) a jsou na ní dvě pojízdné zarážky s aretačními šrouby pro případné omezení pohybu kolébky. Odměr lafety je standardních hodnot +/- 30°. Na lafetě není žádný odměrový segment se stupnicí. Nad vidlicí vyvažovače se na každé boční straně čelní desky nachází jedna vodící lišta, ve které se pohybuje segment s ukazatelem a s aretačním šroubem. Na liště jsou vyznačeny dvě polohy: 0 a 0LO. Tyto segmenty nejspíše slouží k (zaaretování) zajištění lafety v určitém odměru. Nad střílnou se nachází panoramatická deska (dle dobové terminologie " Mapa úplná "), sloužící pro mapu pro střelbu za tmy nebo při zamlžení. Zatímco ale u Brněnské lafety je deska připojena na kolébku lafety a koná s ní pohyb obdobný a ukazatel je napevno přidělán ke stěně objektu nad střínou nebo na lapači zplodin střelby, u lafety UL-1 je tomu přesně naopak (deska je napevno a ukazatel se pohybuje). Výsledný obraz na desce je pak u UL-1 výškově a stranově převrácený. Vzhledem ale k tomu, že se na mapu neměl kreslit vzhled palebného vějíře tak jak to známe u prvorepublikových lafet, ale jen zakreslit důležité vztažné body tak fakt obráceného obrazu vlastně ani nevadí. Panoramatická deska je nasazena na " Věšák úplný " čož je lišta se dvěma háčky a ta je ke střílně připevněna dvěma šrouby. Po desce pojíždí odpérovaný zaoblený hrot ukazatele .

Příslušenství k lafetě UL-1 ve starším provedení bedny. Kompletní příslušenství k lafetě UL-1 v novějším provedení bedny. Ke každé lafetě byla ještě dodávána bednička (novější) ve které se nacházelo příslušenství. To sestávalo kromě jiných součástek (náhradní díly k lafetě, věšáky, průbojníky, šrouby, podložky, matičky aj.) i z nářadí pro montáž a demontáž lafet vz. 37, vz. 38 a UL1 a nástavců pro uchycení tří typů kulometů a to TK vz.43, LK vz.52 a L/T vz.59. Na vnitřní straně víka bedničky se nachází seznam uložených součástek a plánek jejich uspořádání v bedničce (jen u staršího provedení). Fotografii seznamu s plánkem mi poskytl kolega Jan Lakosil.
Tuto bedničku lze shlédnout např. v muzeu na Vranově.

Lafety UL-1 se montovaly nejenom od objektů lehkého opevnění vz.37 (nyní nazývaného SLO - stálé lehké opevnění). Jejich zbytky lze objevit i v objektech POK, které byly stavěny v éře socialismu. Tyto objekty byly buď předsunuty před linie LO Lafeta UL-1 namontovaná v malé POK desce a s lafetovacím nástavcem pro TK vz.43. vz.37, kde vytvářely samostatnou nesouvislou linii, nebo je posilovaly. Setkat se s nimi je možno výhradně v prostoru Českého lesa (např. známá lokalita "Tři sekery" u Mariánských Lázní) a Šumavy.
Objekty POK jsou jednoduchá střelecká stanoviště stavěná výhradně z prefabrikovaných dílů. Stejné díly jsou použity i v Pohled na POK desku s lafetou UL-1 z vnějšku objektu. PAU - protiatomová uprava, stavěných u reaktivovaných řopíků. Vlastní střílna je u POKu taktéž sestavena z prefabrikátů. Uvnitř objektu je k jednomu z těchto prefabrikátů čtyřmi šrouby přišroubována velká nebo malá ocelová deska do které se uchycuje vlastní lafeta UL-1.
Další údaje a fotografie objektů POK najdete na stránkách www.ropiky.net.

V objektech, které byly aktivovány po válce k obraně našeho socialistického ráje, je možno se poměrně často setkat buď jen s čelními deskami nebo s torzy lafety v různém stavu kompletnosti. V některých objektech ale lze dodnes shlédnout i naprosto kompletní lafety.

Lafeta UL-1 s UK 59 ve střílně řopíku. Muzeum Kladruby u Stříbra. Lafeta UL-1 s UK 59 v malé desce pro POKy. Pohled z druhé strany na lafetu UL-1 s UK 59.

Lafeta UL-1 s nástavcem pro LK 52. Uchycení UK 59 v lafetě UL-1. Lafeta UL-1 s nástavcem pro LK 52 z druhé strany.

Další fotografie lafety UL1