Náboje 9mm vz.22

Pistolové náboje 9mm vz.22


Pistole vz.24 s náboji vz.22. Stejně tak jako byla na počátku 20.let řešena otázka jestli náboj 8x50 R Mannlicher nebo 7,92x57 Mauser, byla řešena i otázka jakou pistoli a jaký náboj do ní se bude napříště používat.
Jednou z testovaných zbraní byla i pistole pocházející z konstrukční dílny závodu Mauser v Oberndorfu nad Neckarem. Konstruktérem pistole byl ing.Josef Nickel. Zkoušené pistole Nickel byly v rážích 9mm Luger, 9mm Browning short a 9mm Nickel. Pistole uspěla a byla zavedena jako pistole vz.22 (část pistolí byla vyrobena v závodě Mauser a od roku 1922 probíhala licenční výroba v brněnské zbrojovce) a po nevelkých úpravách pak jako pistole vz.24. Obě jsou komorovány na náboje ráže 9mm. Pistole vz.22 používala náboj 9mm Nickel. V pistoli vz.24 byl používán náboj 9mm vz.22.
Rozměrově je náboj vz.22 shodný s nábojem 9mm Browning short (9mm Browning krátký, 9mm Br.K.). Oproti 9mm Br.K. je náboj vz.22 laborovaný na vyšší výkon. Udává se, že náboj vz.22 měl o 1 až 2 setiny gramu větší prachovou náplň. Celkové množství prachu v nábojnici se pohybovalo kolem 0,27 g.
Náboj je osazen celoplášťovou střelou o hmotnosti 6,0 -0,15 g. Délka střely je 12 -0,2 mm a průměr 9,02 -0,03 mm. U nábojů z 30.let je udávána rychlost střely 300 m/s (9mm Br.K. měl rychlost 265-270 m/s).

Náboj vz.22 vyrobený ve Zbrojovce Brno v dubnu 1940. Náboj vz.22.

Předválečný (a částečně i válečný) náboj vz.22 lze identifikovat podle kombinace několika prvků - drážka na nábojnici, výrobce a vojenské značení na dně nábojnice.
Nábojnice náboje vz.22 je v horní čtvrtině opatřena vytlačenou drážkou. Ta měla zabraňovat přílišnému zasunutí střely do nábojnice.
Za první republiky dodávaly náboje vz.22 firmy Muničné zavody Bratislava, Sellier&Bellot Vlašim a Zbrojovka Brno.
Poslední důležitou indícíí náboje vz.22 je vojenské značení. To bylo stejné jako u nábojů 7,92x57 Mauser tj. na 12 hod.značka výrobce, na 9-té a třetí hod. rok výroby a na 6-té hod. měsíc výroby. Jednotlivé čtvrtinové sektory jsou odděleny čárkami a vytváří tak kříž. Spára mezi zápalkou a dnem nábojnice byla zalakována černě.

Náboje vz.22 z Muničných závodů v Bratislavě, SB ve Vlašimi a ze Zbrojovky Brno. Náboje vz.22. Náboje vz.22.

Jistou zvláštností jsou náboje od SB z roku 1930 (a možná i z dalších let). Jedná se o náboj 9mm Br.K. U tohoto náboje se vyskytuje náznak vojenského značení, dno nábojnice zde však není křížově rozděleno, je bez těchto čar. V horní části nábojnice není provedena vylisovaná drážka.

Vlevo 9mm Browning krátký a vpravo 9mm vz.22. Vlevo 9mm Browning krátký a vpravo 9mm vz.22.

Balení nábojů.
Náboje byly baleny po 24 kusech do krabičky z tuhého paríru. 200 kusů těchto krabiček je pak přímo veskládáno do truhlíku vz.23. Truhlík tedy obsahuje celkem 4.800 kusů nábojů vz.22.

Válečná krabička z počátku roku 1945. . . .
Předválečná krabička ze srpna 1937. . . .

Zdroj:
Vojenský ústav vědecký, Rukověť pro poddůstojníky - Díl I, Praha, 1937
A.B.Žuk, Revolvery a pistole, Praha, 1993
http://naboje.org
vlastní zkušenosti s dochovanými exempláři
internetové aukce