Čs.náboje 7,92mm Mauser

Čs.náboje 7,92mm Mauser


Malé kartony. I když po skončení 1.svět.války zdědila mladá československá republika po bývalém Rakousko-Uhersku velké množství pušek a kulometů komorovaných na náboj 8x50R Mannlicher spolu se zásobami tohoto střeliva, přesto se tento náboj nestal standartním. V první polovině 20.let byl tento náboj opuštěn a nahradil ho náboj 8x57IS Mauser resp. 7,92x57IS Mauser. Přechod k novému náboji souvisel i s tím, že se Zbrojovce Brno podařilo za velmi příhodnou cenu zakoupit v poraženém Německu kromě jiného i stroje na výrobu těchto nábojů. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že náboje jsou si podobné není tomu tak. Odlišnost je nejen v ráži, ale také, a to je hlavní, v konstrukci a tvaru nábojnice. Tyto rozdíly s sebou přirozeně nesou potíže neb náboj Mauser nelze střílet ze zbraně pro Mannlichera a naopak. U pušek se to vyřešilo vyřazením starých zbraní a jejich nahrazením puškou vz.24 (u FS a Čet. puškou vz.33) konstruovanou již na nový náboj. U kulometů byla situace složitější. Zčásti se problém vyřešil zavedením zcela nového kulometu vz.26 komorovaného na náboj Mauser. U kulometů vz.07 se provedla adaptace hlavních dílů z náboje Mannlicher na náboj Mauser. Tento adaptovaný kulomet měl označení vz.07/24 resp. vz.24 pro nově vyráběné kusy již v ráži Mauser.
Nejčastěji se voják mohl setkat s těmito výrobními provedeními nábojů: vz.23, vz.28, vz.30, vz.31 a vz.34.
Pro výrobu nábojnic, a to nejen pro ty výše uvedené náboje, se používalo výhradně mosazi s označením MS-63 a MS-70.


Náboj vz.23
(7,92-23) Nábojnice je opatřena lehkou špičatou střelou. Střela se skládá z olověného jádra opatřeného ocelovým poniklovaným pláštěm. Hmotnost střely je 10,00 g. Pro odlišení od dalších druhů nábojů je spára mezi zápalkou a dnem nábojnice zalakována ČERNĚ.
Již v továrně byly náboje zasouvány po pěti kusech do páskového zásobníku vz.23. Tři tyto pásky byly pak vloženy do kartonové krabičky vz.23.

Pásek s náboji vz.23 a s viditelným dnovým značením. Pásek s těmito náboji byl vyroben v ZB v červnu 1936. Uložení pásků s náboji uvnitř krabičky. Krabička se otvírala pomocí tkalounu, kterým se odtrhlo papírové přelepení. Náboje vz 23 s krabičkami.


Náboj vz.28 "svítící"
(7,92-Sv-28) Nábojnice je opatřena lehkou biogivální střelou . Střela se skládá ze stopovkového pouzdra (dutinky se svítící složí a zápalkou) uloženého v olověném košilkovém jádře a odděleného přepážkou. Olověné jádro bylo opatřeno ocelovým poniklovaným pláštěm. Hmotnost střely je 10,25 g. Náboj je určen na označení dráhy letu střely přibližně na vzdálenost 1000 m. Pro odlišení od dalších druhů nábojů byla spára mezi zápalkou a dnem nábojnice a také spára mezi nábojnicí a střelou zalakována ČERVENĚ.
Stejně jako u vz.23 byly náboje v továrně plněny do páskového zásobníku vz.23.

Pásek s náboji vz.28 a s viditelným dnovým označením. Pásek s těmito náboji byl vyroben v ZB v srpnu 1939.


Náboj vz.30 "cvičný"
(7,92-Cv-30) Nábojnice je opatřena lehkou špičatou střelou. Střela je vyrobená ze suchého (nehydroskopického) olšového dřeva s požadavkem zaručujícím bezpečnou tříštivost stěn. Tento požadavek je zajištěn mírným pražením střel. K impragnaci se používal parafín. Bezpečnostní nároky kladené na tyto náboje byly velmi přísné. Střela se musela v hlavni dokonale roztříštit. Při zkouškách nesměly úlomky dřeva na vzdálenost 20m probít terč z archu balícího papíru. Protože ve cvičném náboji bylo menší množství prachové náplně než v náboji ostrém byla v nábojnici plstěná vložka, která přidržovala prach u zápalky ve spodní části nábojnice. Náboj je určen pro naznačování bojových situací akusticky (ranou) i opticky (zábleskem). Používal se v samočinných zbraních i v opakovačkách. Pro odlišení od ostrých nábojů byly střely v několika barvách podle toto pro jakou zbraň byl náboj určen. Spára mezi zápalkou a dnem nábojnice byla zalakována ČERNĚ.
Stejně jako u vz.23 byly náboje v továrně plněny do páskového zásobníku vz.23.
Barvy střel:
vínově červená (červená) střela, v nábojnici byla 1g prach.náplň, náboj je určen pro pušku vz.24
žlutá střela, v nábojnici byla 1,5g prach.náplň, náboj je určen pro LK vz.26 a TK vz.37
černá střela, v nábojnici byla 2,2g prach.náplň, náboj je určen pro TK vz.07/24 a TK vz.24
zelená střela, v nábojnici byla 2,5g prach.náplň, náboj je určen pro Let.kul. vz.30

Dnové značení nábojů vz.30. Tyto náboje byly vyrobeny v ZB v říjnu a prosinci 1937. Náboj vz.30 s červenou střelou určený pro pušku vz.24.


Náboj vz.31
(7,92-P-31) Nábojnice je opatřena lehkou špičatou průbojnou střelou. Střela se skládá ze zahroceného ocelového jádra, olověné košilky a ocelového poniklovaného pláště. Hmotnost střely je 10,00 g. Náboj je určen k ostřelování odolných a lehce pancéřovaných cílů. Pro odlišení od dalších druhů nábojů je spára mezi zápalkou a dnem nábojnice zalakována BÍLE.
Již v továrně byly náboje zasouvány po pěti kusech do páskového zásobníku vz.31. Dva tyto pásky byly pak vloženy do kartonové krabičky.

Pásek s náboji vz.31 s viditelným dnovým značením. Pásek s těmito náboji byl vyroben v ZB v prosinci 1937. Náboje jsou vsunuty do pásku pro průbojné střelivo. Uložení pásků s náboji v krabičce. Krabička se otvírala pomocí tkalounu, kterým se odtrhlo papírové přelepení. Napáskované náboje s krabičkou.


Náboj vz.34
(7,92-34) Nábojnice je opatřena těžkou biogivální střelou. Střela se skládá z olověného jádra opatřeného ocelovým poniklovaným pláštěm. Hmotnost střely je 12,80 g. Pro odlišení od dalších druhů nábojů je spára mezi zápalkou a dnem nábojnice zalakována ZELENĚ.
Náboje nebyly páskovány a do kartonové krabičky bylo 15 nábojů vždy ukládáno střelou směrem ke dnu krabičky.

Náboje vz.34. Náboje nebyly do krabičky ukládány v páscích.


Páskové zásobníky
S vyjímkou nábojů vz.34 byly veškeré ostatní náboje dodávány v páskových zásobnících. Zavedeny byly páskové zásobníky vz.23 a vz.31. V rukověti pro poddůstojníky - díl I. pro všechny zbraně a služby vydaného roku 1937 jsou pásky popsány takto:
"Páskový zásobník vz.23 je z mosazného plechu; jeho okraje jsou na obou podélných stranách zahnuty k zachycení obruby dna nábojnice. Uvnitř takto utvořené drážky je uloženo dvakrát ohnuté (ocelové pozn.aut.) pero zakryté deštičkou. Deštička přenáší tlak pera na dno nábojnic a udržuje je tak pevně v zásobníku."
"Páskový zásobník vz.31 (jen pro průbojné náboje) má v sáňkách dva otvory, aby bylo lze i ve tmě hmatem rozeznat, že jde o průbojné náboje."

Protože náboje byly dodávány v páskových zásobnících již z továren nesou tedy i loga výrobců munice. Z v kroužku patří podniku Zbrojovka Brno, prolínající se SB patří muničce Sellier&Bellot Vlašim.
Prolínající se JR patří muničce J.Roth Bratislava (dříve pobočka G.Roth Pressburk). Ta tento znak používala do roku 1928. Od roku 1928 do roku 1935 byl používán nový znak M v kroužku resp. M v neúplném kroužku. V tomto období nesla firma název Muničné zavody Bratislava. Po roce 1935 se továrna stala součástí Povážských strojíren patřících Zbrojovce Brno. U prvního pásku vlevo, který je bez označení, nelze určit výrobce.

Rozložený páskový zásobník vz.23. Tento konkrétní kus byl dle značení vyroben ve Zbrojovce Brno. Rozložený páskový zásobník vz.23. Ocelové pero zde není vlnovitě prohnuto jako třeba u německých pásků, ale má jen zvedlé okraje. Páskové zásobníky vz.23 různých výrobců používané za První republiky. Značka výrobce byla vždy na destičce, která přenáší tlak pera na dno nábojnic. Dnové části páskových zásobníků vz.23.
Z tohoto pohledu by se zdálo že se jedná o dva páskové zásobníky vz.23 vyrobené v muničních závodech v Bratislavě. Podle dna je již ale možno odhalit že horní je vz.23 a dolní vz.31. Vlevo Muničné zavody Bratislava, uprostřed Zbrojovka Brno a vpravo Sellier&Bellot.


Kartony
Páskové zásobníky byly dále baleny do malých a velkých kartonů ("krabiček"). Tři páskové zásobníky vz.23 se vkládaly do malého kartonu vz.23. Dvacet těchto malých kartonů pak bylo vloženo do velkého kartonu vz.23.
U průbojného střelina se vkládaly dva páskové zásobníky vz.31 do malého kartonu vz.31. Třicet těchto malých kartonů se pak vkládalo do velkého kartonu vz.23. V obou případech tak jeden velký karton vz.23 obsahoval 300 nábojů.

Malý karton vz.23 z produkce SB. Malý karton vz.31 z produkce ZB. Dosud nerozbalená krabička nábojů vz.34 z produkce SB. V roce 1939 byl již vzhled a značení na krabičkách od SB sjednocen s produkcí od firmy ZB.
Malé kartony pro náboje vz.34, vz.31 a vz.23. Značení na malých kartonech. Značení nábojů vz.34 vyrobených v ZB v červnu 1938. Malé kartony pro náboje vz.34 vyrobené v SB v prosinci 1939. Takto složené vytváří obdélník.


Truhlíky
Velké katrony vz.23 byly pak dále vkládány do dřevěných truhlíků. V čs.armádě byly za první republiky zavedeny dva vzory truhlíků pro pěchotní střelivo. Prvním vzorem byl truhlík vz.23. Ke konci 30.let se s ním bylo možno stále ještě setkat. Od března 1936 však byl postupně nahrazován novějším truhlíkem vz.35.
Truhlík vz.35 se vyskytoval ve dvou provedeních - "truhlík vz.35 bez vložky" a "truhlík vz.35 s vložkou". Vnější vzhled obou provedení byl stejný. Uvnitř byl ale druhý truhlík opatřen vyfrézovanými drážkami pro okraje plechové schránky s náboji a na víku je drážka pro očko odtrhávací pásky pro otevírání této vodo- a vzduchotěsné vložky. Na bocích je truhlík opatřen dvěmi popruhovými držadly. Veškeré kování je opatřeno černým lakováním.
Zpravidla na pravé bočnici vpravo dole je vyražena přejímací značka "ZI lev rok", "Ú lev rok", "S3 lev rok" či "E5 lev rok". Uvnitř na víku bývá razítko výrobce. Z továrny byly truhlíky expedovány v zaplombovaném stavu.
Oba vzory truhlíků obsahovaly 4 velké kartony vz.23. V každém se tedy nacházelo celkem 1.200 ks nábojů. Typ munice byl uveden na štítcích na bocích pod držadly a na víku. Rozměry truhlíku vz.35 jsou 404x360x183 mm. Plný truhlík vz.35 vážil dle výrobního provedení 38-40 kg.

Truhlík vz.23
Truhlík vz.23. Truhlík vz.23.

Truhlík vz.35
Truhlík vz.35. Truhlík vz.35. Truhlík vz.35 v provedení bez vložky. Truhlík vz.35 v provedení s vodo- a vzduchotěsnou vložkou a vloženými několika kartony pro náboje vz.34.

Přejímačky
Umístění přejímačky na pravé bočnici truhlíku vz.35. Přejímačka z roku 1937. Přejímačka z roku 1938. Přejímačka z roku 1939.

Razítka
ADOLF SLONEK, strojní stolařství a výroba lyží, NOVÉ MĚSTO na Moravě. Bří.SLONKOVÉ, strojní stolařství a spec.výroba lyží, NOVÉ MĚSTO na Moravě. DRUŽSTVO ´´HOSPODÁŘ´´ společnost s r.o. MILOTICE n./Beč. Dělrobna-Dubor.

Štítky
Náboje vz.23 od SB. Náboje vz.31 od ZB Náboje vz.34 od ZB. Náboje vz.34 od SB.
Tento nekompletní štítek je výjmečně umístěn na vnitřní straně víka truhlíku. Druh náboje je neznámý.

Plomba
Z jedné strany je výrobce - zde SB a... ... z druhé strany zkratka Zbrojně-technického úřadu přejímajícího v SB veškerou armádě dodávanou munici.