Rekonstruované objekty

Veřejnosti přístupná muzea a další rekonstruované objekty na "Pražské čáře"


Veřejnosti přístupná muzea

Atypický lehký objekt vz.37 v Sazené
Objekt A1/24a/Z1.

Lehký objekt vz.37 v Doksech
Objekt A4/17/A - 180 normální

Atypický objekt pod silnicí Dol.Bezděkov - Bratronice
Objekt A4/51/A - 200 speciální

Areál čs. opevnění Beroun
Objekt B6/51/E normální

Areál čs.opevnění Beroun
Objekt 116/128/A - 160 zesílený

Muzeum lehkého opevnění Karlštejn
Objekt B7/12/A - 160 zesílený


Další rekonstruované objekty
(zatím nepřístupné nebo po dohodě)

Lehký objekt vz.37 ve Studeněvsi
Objekt A3/9/A - 200 zesílený

Objekt A9/22/A - 120 zesílený
Na domovských stránkách je kromě detailního popisu pevnůstky možno najít i mnoho dalších zajímavých informací.


Kdysi rekonstruované objekty
(zaniklá muzea - vyklizeno)

Lehký objekt vz.36 u Drnova
Objekt IXb/43/A

Vojenský skanzen Smečno
Objekt A3/41/B2 - 80 zesílený

Lehký objekt vz.37 "Na Kluku" v Dolním Bezděkově
Toto muzeum bohužel díky předvolební politice p. ministra Kühnla zaniklo.
Objekt 112/13/D2 zesílený

Malé pevnostní muzeum Budňany - Karlštejn
19.srpna 2006 byla činnost na tomto muzeu ukončena. Pevnůstka kompletně vyklizena.
Objekt B7/13/D2 normální

Objekt B7/9/A - 200 zesílený
Po zcizení mříže bylo od rekonstrukce upuštěno.