Povodně na VOP v Berouně

Lehké opevnění v Berouně při povodních.

Zatopená pevnůstka B6/54/A-200z dne 14.8.2002 v odpoledních hodinách. Pevnůstka B6/54/A-200z ve večerních hodinách. To již byla zcela zatopena.

Na této pevnůstce B6/54/A-200z je krásně vidět jak stoupala hladina Berounky. Levý snímek byl pořízen kolem poledne a pravý v pozdním odpoledni kdy se již nacházela několik desítek cm pod hladinou.


7. a 8. srpna 2002 zasáhla Beroun a okolí první povodňová vlna. Tato vlna ale nezpůsobila zatím nějak vážné škody. Jedinou vyjímkou byla pevnůstka typu E, jejíž interier však nezatopila řeka ale voda z pláně nad objektem. Snímky byly pořízeny 10.8.2002.

Na dveřích viditelná maximální výše hladiny. Hladina na dveřích a v interieru dosahla výšky až 130 cm. Pohled do střelecké místnosti. Prostor ventilátoru. Spodní část ventilátoru (převodová skříň) byla pod vodou.

Další vlna přišla 13 - 14. srpna 2002. Zatím co při první vlně došlo maximálně k zaplavení některých nejníže položených pevnůstek (včetně B6/51/E), tak při druhé vlně byly zatopeny všechny pevnůstky které se nachází na břehu Berounky a pevnůstka B6/51/E ve svahu - opět zaplavena přívalovou vodou z plošiny která se nad ní nachází.
Zde je několik leteckých snímků, které zachycují převážně Beroun, a na kterých jsou vyznačena zatopená stanoviště řopíků nacházejících se v záběru.

Takto vypadalo autobusové nádraží v Berouně. A takto obležený zvědavci byl jediný silniční most v Berouně.

Pohled na centrum Berouna a na místa se zatopenými objekty 116/128/A-160z a B6/54/A-200z. Zatopená čistírna odpadních vod a řopík B6/61/A-220z.

Část zatopeného Karlštejna a nový silniční most.

Hladina řeky tehdy vystoupala až nad stropnice objektů např. pevnůstka 116/134/A-160z byla pod hladinou jen pár centimetrů, objekt B6/61/A-220z na druhém konci Berouna byl naopak asi 1 až 1,5 metru pod hladinou.

Pevnůstka B6/49/D1 chvilku před tím než byla zcela zatopena. Pevnůstka B6/50/D2 ze které už nad hladinu vykukuje je část stropnice. Mezi dvěmi lampami a trafostanicí.

Voda tekocí do objektu B6/51/E při druhé povodni. Zatopená pevnůstka B6/54/A-200z u restaurace U Štiky.

U pár objektů se mi podařilo zachytit stav chvíli před kulminací hladiny a po opadnutí vody (o týden později). Na prvním snímku je pevnůstka číslo B6/61/A-220z schována pod čeřinou na hladině u stromu se sloupem el. vedení uprostřed snímku.

Zatopený objekt B6/61/A-220z. Téměř stejný pohled na pevnůstkou B6/61/A-220z jako na předchozím snímku ale o týden později.

Zatopený objekt 116/122/A-180z. Téměř stejný pohled na pevnůstkou 116/122/A-180z jako na předchozím snímku ale o týden později.

Po opadnutí vody se začaly počítat škody. Kromě vyplavených sklepů, bytů a obchodů velká voda zničila i několik lávek jako třeba lávku z autobusového nádraží na náměstí jejíž část modré konstrukce se válí v popředí na prvních snímcích. Tuto lávku voda rozlomila na tři části jeden pilíř vyvrátila a druhý dokonce odplavila někam v dáli. Na vlastních pevnůstkách jsou naproti tomu škody v současnosti zanedbatelné nebo žádné.

Následky po velké vodě. V popředí se válí část lávky. Pohled na všechny tři kusy zdemolované lávky.

Zničená lávka a brod, ketrý je ještě neočištěn (za povalenou tabulí).

Okolí objektu B6/61/A-220z bylo zdevastováno, ale objekt byl v podstatě nedotčen. Tato pláň i s pevnůstkou B6/61/A-220z byla 3 až 3,5 metru pod vodou.

Firma Jelínek a synové odvedla skvělou práci. Na pevnůstce není ani poznat, že se přes ní převalila více jak stoletá voda. Pevnůstka B6/54/A-200z u restaurace U Štiky při pohledu z ostrova.

Snímky pořídili:
- členové klubu vojenské historie z Berouna
-člen K.V.H. pěší pluk 28 "Tyrše a Fügnera" Beroun
- příslušníci berounského hasičského záchranného sboru.
Když v roce 2002 prošla Berounem velká voda málokdo mohl čekat, že za 11 let se bude situace téměř opakovat. Většinou si nikdo neuvědomil, že termín "stoletá voda" je pouze statistická formulace. Spousta lidí tak získala falešný dojem, že podobná voda nepřijde dříve jak za 100 let. Teprve na počátku června 2013 si ale začali uvědomovat jak mylná to byla představa.
Po zkušenosti z roku 2002 byly v týlu pevnůstky B6/51/E, která stojí u silnice na Vráž a Prahu, provedeny terénní úpravy směřující k odvedení vody od pevnůstky. To se více méně podařilo. V týlu sice vzniklo asi 5cm hluboké jezírko, ale přes práh mřížových (rezerva cca 10cm) a panc. dveří voda nešla. Přesto se ale do interiéru pevnůstky dostalo cca 10 cm vody. Jak se později podařilo zjistit tato voda prošla přes dutinu v podlaze (u jednoho z původních distančních sloupků) a jednalo se tak o relativně čistou vodu bez bahna. Snímky byly pořízeny 4.6.2013.

Týl pevnůstky s potůčky. Interiér. Prostor ventilátoru s mokrými spodními prkny.

Z pevnůstek, které jsou v Berouně provozovány jako pevnostní muzea, byla povodní nejvíce postižena pevnůstka 116/128/A-160zes. na autobusovém nádraží. Její interiér byl zaplaven až po strop. 2.6.2013 před kulminací hladiny. V tuto chvíli byla hladina na hodnotě 471 cm.

Tady to ještě šlo, ale mělo být hůř. Částečně zaplavené autobusové nádraží.

4.6.2013 po kulminaci Berounky. Hladina byla na hodnotě 538 cm. Kulminace nastala 3.6.2013 v cca 22:30 SELČ na hodnotě 579 cm.

Pár hodin po kulminaci. Hladina byla ještě o několik desítek cm výše. Kam až sahala hladina ukazují naplavené klacky na silnici.

8.6.2013 se již dalo k pevnůstce dostat suchou nohou. Poprvé bylo možno nahlédnout do interiéru a zhodnotit situaci. Ačkoliv škody na exponátech jsou takřka nulové neb mimo návštěvní den se v pevnůstce tyto nenacházejí je celkový stav interiéru více než tristní.

Celkový pohled na pevnůstku s demontovanou cyklolávkou. Stopy po intenzitě a formě proudění kolem objektu. Celkový pohled na pravou stranu pevnůstky.

Nánosy bláta a dalšího materiálu ve vstupní chodbičce. Nánosy bláta v pravé střelecké místnosti. Nános několika cm bláta na střeleckém pultu v levé střelecké místnosti.

Při svých návštěvách jsem samozřejmě vyfotografoval i ostatní berounské pevnůstky postižené rozlitou berounkou. U pevnůstky B6/42 bylo možno pozorovat jak svoji funkci plní inundační šachtička. První dvojice snímků je z 2.6.2013 - hladina na stavu 469 cm a druhá dvojice je ze 4.6.2013 kdy hladina ještě stoupla a v okamžiku pořízení snímků byla na hodnotě 535 cm.

Zatím jsou v okolí jen louže. .

Teď už je okolo jedna velká louže. zaplavená pevnůstka s čerstvě vybudovanou protipovodňovou hrází.

Dalším navštívenou pevnůstkou byla B6/54. První dva snímky jsou z 2.6.2013, třetí je ze 4.6.2013. Hladina byla v době pořízení snímků na hodnotách 472 cm resp. 537 cm.

2.6.2013 v podvečer. 2.6.2013 v podvečer. 4.6.2013 v ranních hodinách.

Posledními navštívenými objekty na berounsku (i když s jistým odstupem) jsou pevnůstky 116/122 a B6/61. Hladina v tu chvíli dosahovala hodnoty 536 cm.

Pevnůstka 116/122. B6/61.

Při obcházení zaplavených pevnůstek si člověk nemohl nevšimnout nedokončenosti protipovodňových opatření, která buďto zaplavená nebo s velkou vodou v pozadí působila spíše ironicky či tragikomicky. Kdyby se to stalo v roce 2004 tak by se nedalo nic namítat, ale po 11 letech? Co k tomu dodat než "No comment!"

Velká voda zaplavila stavbu protipovodňového opatření. Jaká to ironie. Holt bez politikaření a hlavně byrokracie to nejde. Nebo osobně-veřejný zájem? Obávám se, že ty dráty tu vodu nezadrží.

4.6.2013 Po nafocení berounských pevnůstek jsem se cestou zpět zastavil ještě u kolegy na pevnůstce A4/51 pod silnicí u Dolního Bezděkova. Smutné je, že se jedná o vodu z potoka a ne o průsak přes poškozenou podlahu.

Rozvodněná Loděnice, která natekla střílnou do interiéru. Inundační šachtička se změnila v bazének. Zaplavený interiér do výče cca 75 cm.
Snímky z archivu autora stránek.