Novinky na stránkách

Novinky

2.12.2017
Do textu o stálém zařízení k ničení byl doplněn popis náloží používaných k destrukcím včetně popisu a snímků jedné z beden pro transport a sklasování trhavin u jednotlivých destrukčních skupin.

13.6.2016
Mechanická návěstidla přímo nesouvisí s opevněním, přesto nedávné vyhlášení nádraží Martinice v Krkonoších za kulturní památku dává možnou naději i pro jiná nádraží. Takovým příkladem může být nádraží v Jenči s kompletní sestavou mechanických návěstidel. .

9.8.2015
Do oddílu Výbava LO vz.37 - Stálá zařízení na komunikacích byl přidán popis stálého zařízení k ničení na silnici z Nejdku do Nových Hamrů.

5.2.2015
Do oddílu Výbava LO vz.37 byl přidán popis a fotografie protitankového rozsocháče včetně výrobních verzí, nástinu dodávek apod.

19.5.2014
Do oddílu Výbava LO vz.37 byl přidán popis a fotografie čs.pistolových nábojů 9mm vz.22 včetně krabičky a truhlíku.

27.3.2014
V oddílu Výbava LO vz.37 byl upraven a doplněn popis a fotografie ručního ventilátoru.

8.1.2014
Přidány podrobné informace o rekonstruované pevnůstce 116/128/A-160 zes. v Berouně.

25.12.2013
Na základě údajů z archivních materiálů z VHA byly doplněny popisy úseků A5 - Chyňava a B7 - Budňany o seznamy pevnůstek v šikmém a lomeném provedení.

23.12.2013
Na základě údajů z archivních materiálů z VHA byly doplněny seznamy objektů úseku B6 - Beroun a 116 - Berounka o data betonáží, krychelné pevnosti či o údaje o přítomnosti inundačních šachet.

26.6.2013
Do oddílu věnujícímu se opevnění v Berouně za povodní byly přidány snímky pořízené na počátku června.

17.9.2011
Do oddílu Výbava LO vz.37 byl přidán popis a fotografie čs.nábojů 7,92mm Mauser včetně páskových zásobníků, kartonů a truhlíku. Popis ručního granátu vz.34 byl aktualizován a doplněn o nové snímky.

18.10.2010
Sekce odkazy byla aktualizována. Přidány nové a odstraněny staré nefunkční.

22.3.2009
Do oddílu Výbava LO vz.37 byl přidán popis a fotografie ručního granátu vz.34 a jeho truhlíku.

25.1.2008
Sekce s pevnostními muzei byla upravena a byl přidán popis a fotografie pevnůstky A4/17/A-180. Na stránku pevnůstky B6/51/E bylo přidáno vysvětlení "podivných" přesahů základové desky a doplněna historie této pevnůstky.

23.9.2007
Na úvodní stránce byl přidán odkaz na letecký snímek s vyznačením polohy muzejní pevnůstky B6/51/E. V témže odkazu se zobrazí i GPS souřadnice ve tvaru "s desetinou čárkou" a "stupně-minuty-vteřiny".

17.9.2006
Vzhledem ke zjištění nových údajů byla opravena a doplněna stránka o hraničních závorách firmy Ippen. Přidána byla i zpráva z průzkumu zvláštních zařízení v úseku IFS "Hora sv. Šebestiána" .

7.12.2005
Tentokrát je tu aktualizace, která potěší hlavně řopíkáře. Sekce "Polní opevnění" byla změněna na "Rukověti a příručky" a byla sem přidána nová stránka o kreslení panoramatického náčrtu na brněnské lafetě.

30.6.2005
Byly aktualizovány popisy a přidáno několik fotografií na stránkách pevnůstek v Berouně a Karlštejně.

8.1.2005
Mezi popis jednotlivých součástí z výbavy řopíků jsem přidal další položku. Tentokrát se jedná o kulometnou plničku vz. 37, která patří k příslušenství TK vz.37.

8.11.2004
Do oddílu Stálých zařízení na komunikacích byl přidán poněkud obsáhlejší popis hraničních závor firmy Ippen.

23.9.2004
K článku o kolejnicových uzávěrách jsem přidal popis a fotografie dalšího nalezeného exempláře této vzácné překážky.

27.8.2004
Do sekce výbavy lo vz.37 jsem přidal položku, která až tak s výbavou řopíku nesouvisí (ono vlastně tuto položku nebylo kam dát). Přečíst si můžete o Kolejnicových uzávěrách používaných za první republiky k přehrazení hraničních komunikací.

5.6.2004
Sekce výbavy lo vz.37 se rozšířila o další položku. Přečíst si můžete o kamnech používaných v poválečně reaktivovaných řopících.

24.2.2004
Na stránku o lafetě UL-1 jsem přidal několik nových fotografií.